Edebiyat

Hophopname Mirza Ali Ekber Sâbir Tahirzade

Hophopname, Azerbaycan’ın önemli şairlerinden, Yeni satirik (hiciv, yergi) akımın kurucusu (Mirze Elekber) Mirza Ali Ekber Sâbir’in 1911 yılında ölümünün ardından 1912’de bir grup Azeri aydının inisiyatifiyle basılan kitabı.

Azeri şiiri tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olan Sabir’in Türk diline önem veren, ilk satirik şiirleri, çağdaşlaşmayı savunan anlayışıyla dikkat çeken Azerbaycan’da Türkçe olarak yayınlanan ilk mizah dergisi olan  ‘Molla Nasreddin’ ve çeşitli dergilerde yayınlandı ve çok etkili oldu. Sâbir’in şiirleri, devrimci, demokratik, çağdaş, halkçı ve gerçekçi taraflarıyla, Azerbaycan şiirinin yenilikçi ve batılı yanlarını geliştirmiştir.

Hophopname yer alan mizahın, özellikle de hicvin yetkin kullanımınıyla ortaya çıkan şiirlerde çoğunlukta toplum, din, siyaset, gerilik, cehalet konuları işlenmektedir.