Histeri Nedir, Tanımı, Belirtileri (Psikoloji)

Çatışma ve bastırmadan doğan psiko-nevrotik bir rahatsızlık olan histeri, bir tür nevrozdur. Histerikler (histeri hastalığına tutulmuş olanlar) sık sık durumlarından şikayet ederler ve fiziksel bir hastalığın semptomlarını sergilerler. Uygulamada, herhangi bir fiziksel rahatsızlığın semptomları histerilerde taklit edilebilir. Her ne kadar bu hastalıkların semptomları gerçekten hastada ortaya çıkarsa da, bu semptomların herhangi bir fiziksel nedeni yoktur. Psikiyatristlere göre bu semptomların kaygıyı azaltıcı bir işlevi vardır ve hastanın kaygısı fiziksel bir semptoma dönüştürülerek ortadan kaldırılır. Histerilerin semptomları bazan fiziksel değil, ruhsal da olabilir ve bu, hafıza kaybı, ya da daha ender olarak çoğul kişilik şeklinde ortaya çıkabilir.

Hipokrat’ın yazılarında hastalığa tatmin olmayan kadının rahminin, bedenin değişik yerlerinde dolaşmasının neden olduğu ve rahmin bulunduğu bölgeye göre belirtiler ortaya çıktığı kaydedilmektedir. Histeri, ancak 19.yüzyılın ikinci yansında modern bir yaklaşımla ele alınabilmiştir. Fransız hekim Charcot, histerinin yalnızca kadınlarda değil, erkeklerde, hatta çocuklarda da olabileceğini; semptomların örseleyici bir yaşantıdan sonra ortaya çıktığını, örseleyici yaşantıların hipnozla anlaşılabileceğinisöylemiştir. Onun öğrencilerinden Janet ve başka araştırmacılar ise histeriklerin telkine müsait yapılarına dikkat çekmişlerdir.