Hirohito Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

62

HİROHİTO (1901 – 7 Ocak 1989, Tokyo, Japonya)

Japon imparatoru. 1926’da tahta geçmiş, imparatorluk kurumunun II. Dünya Savaşı sonrasında kurulan çoğulcu demokratik düzene uyum sağlamasında önemli rol oynamıştır.

29 Nisan 1901’de Tokyo’da doğdu. Taişo dönemi imparatoru Yoşihito’nun oğludur. En büyük oğul olarak veliaht olacağından saray geleneklerine uygun olarak anne ve babasından ayrı büyütüldü. 1914’te özel soylular okulu Gakuşuin’den mezun oldu. Okulun yöneticisi, Rus-Japon savaşının ünlü komutanlarından Kont Manesuke Nogi, Hirohito’nun eğitimiyle yakından ilgilendi. Hirohito, 1921’de 6 ay süren bir Avrupa gezisine çıktı. Japon imparator ailesinin yurt dışına çıkan ilk bireyi olduğundan, yolculuğu kamuoyunda büyük yankılar yarattı. İngiltere’deki halk ve kraliyet ailesi arasındaki ilişkilerden etkilendi. Ülkesine döndükten sonra Japonya’da da halk ile imparatorluk ailesinin yakınlaşmasını sağlayacak girişimlerde bulunduysa da, zamanın muhafazakâr milliyetçi ideolojisi bunlann gerçekleşmesini engelledi.

Avrupa’dan döndükten sonra babasının hastalığı nedeniyle naip ilan edildi. 26 Ocak 1924’te saray soylularından Kunino Kuninomiya’nın kızı Prenses Nagako ile evlendi. 25 Aralık 1926’da babasının ölümünden sonra 124. imparator olarak tahta geçti. 10 Kasım 1928’deki geleneksel taç giyme törenlerinden sonra Şova imparatoru oldu.