Hıfzı Tevfik Gönensay Kimdir, Hayatı

Hıfzı Tevfik Gönensay. Edebiyat tarihçisi, eğitimci (D. Selanik 1892 – Ö. İstanbul 1949). DYP-ANAP Hükümetinde (Anayol) Dışişleri Bakanlığı (06.03.1996 – 28.06.1996) yapmış olan Emre Gönensay’ın babasıdır.

Lise öğrenimini Mercan ve İstanbul idadilerinde yaptı; Mülkiye’yi bitirdi (1943), İstanbul’da liselerde edebiyat
ögretmenliği yaptı; sonra Sabetayistlerin Yakubiler cemaatine ait olan, adı sonradan Işık Lisesi olan Fevzi Ati Lisesi ve Boğaziçi Lisesi müdürlüğünde bulundu (1928-1949). 1912 yılından başlayarak Şehbal, Serveti Fünun, Türk Yurdu, Nedim, Şair, Donanma Mecmuası v.d.’de şiirleri ve yazıları yayımlandı. Hamamizade İhsan ve Hasan Ali (Yücel) ile hazırladığı Türk edebiyati numuneleri (1926) adlı eser, Türk edebiyatının başlangıçtan XV. yy.a kadar seçilmiş örneklerini, yazar ve eserler hakkında bilgileri kapsar. Nihad Sami Banarlı’yla birlikte Tanzimat’tan zamanımıza kadar Türk Edebiyatı Tarihi’ni (1944) yayımladı.