Hicviye Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

edebiyat-sozlugu/kitap_eski” 157″ 84″ Hicviye

Kişilerin veya toplumun kötü yönlerini, kusurlarını, gülünç durumlarını alaylı bir dille ortaya koyan manzum yazılara verilen ad. Medhiye’nin tersi kabul edilir.

Yergi de denen hicviye halk edebiyatında taşlama adını alır. Hicviyelerde mübalağalı üslûp kullanılır. Hicvedilen kişi şahsiyetinin gerçek yönleriyle ilgisi olmayan yergi ve sövgülerle aşağılanır.