Hicviye Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

39

Kişilerin veya toplumun kötü yönlerini, kusurlarını, gülünç durumlarını alaylı bir dille ortaya koyan manzum yazılara verilen ad. Medhiye’nin tersi kabul edilir.