Hermann Cohen Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

31

COHEN, Hermann (1842-1918)

Alman, filozof. Yeni-Kantçı Marburg Okulu’nun kurucusudur.

Coswıg kasabasında doğdu, Berlin’de öldü. Bir sinagog eğitimcisinin oğludur. Bir süre Dessau Lisesi’nde okuduktan sonra Breslau Yahudi Teoloji Semi-neri’nde ortaöğrenimini bitirdi. Breslau Üniversitesi’ ne girdi. Orada öğrenciliği döneminde, Über die Psychologie des Platon und Aristoteles (“Aristoteles ve Platon’un Psikolojisi Üstüne”) adlı çalışmasıyla Felsefe Fakültesi’nin ödülünü kazandı. 1864’te, üniversiteyi bitirdikten sonra, Berlin Üniversitesi’ne girdi, Pbilosopborum de Antinornia Necessitatis et Conti-gentiae Doctrinae (“Olumsallık ve Zorunluluk Öğretilerindeki Karşıtlık Konusunda Filozofların Düşünceleri”) başlıklı yazısıyla üniversitenin açtığı yarışmaya katıldıysa da olumlu bir sonuç alamadı. Bu çalışmayı biraz değiştirerek Halle Üniversitesinin Felsefe Fakültesi’ne sundu, orada doktor sanını kazandı. Bir süre sonra Berlin’e döndü, Kant’la ilgili, geniş kapsamlı çalışmalara koyuldu, birkaç deneme yazısından sonra 1871’de Kants Tbeorie der Erfabrung (“Kant’ın Deney Kuramı”) adlı yapıtını yayımladı.

Cohen, felsefeye Kant’ın yapıtlarını dilbilim açısından inceleyerek girmiştir, ilk yapıtında Kant’ın
Erfalırung (deney) kavramı üzerinde durmuş, bu kavrama Kant’m getirdiği yeni yorumu, kavramın felsefe tarihindeki gelişimini açıklamaya çalışmıştır. Bu çalışmaları Kant’ın “Kritik’lerinin yeni bir : anlayışla yorumudur. Özellikle Kant’ın “a priori” kavramı ve bu kavramın bilgi kuramıyla olan bağlantısı üzerinde durmuş, Marburg Felsefe Fakültesi’ne sunduğu Die systematisehen Begrifje in Kants vorkriti-sehen ScbriftenÇ’ Kant’ın Eleştiri Öncesindeki Yazılarında Sistematik Kavramlar”) adlı denemesinde soruna çözümleyici bir tutumla yaklaşmıştır.