Hepimiz Globaliz Hepimiz Yereliz

51

Hepimiz Globaliz Hepimiz
Yereliz

Gutenberg Galaksi’den
Zuckerberg Galaksi’ye

Krizden çıkamayan, fikir üretemeyen, kaos halleriyle uğraşan
dünyadaki yeni galaksinin adı Facebook.

Sosyal medyalar gündelik hayatı yeniden inşa eden araçlar ve
alanlardır.

Teknik + sermaye + insan örgütlenmesi = yeni pazarlar.

İnternet kuşağı = okuduğuna dikkatini vermeyen,
yeteneklerini kullanamayan kuşak.

Kişiler sosyal medyayı kullanırken (portallara üye olurken
ve dahi çevrimiçiyken) bıraktıkları bilgiler, şirketlerin pazarlama ve satış
departmanları için çok değerlidir. Şirketlerin ürün ve hizmetlerini müşteri
odaklı olarak yapılandırırken en çok istifade edecekleri bilgiler sosyal
medyada ortamlarındadır.

Sermaye el değiştirirse /veya yer değiştirirse/ ekonomik
düzen ve sistem değişime uğrar.

Bu bağlamda yeni dünya düzeni üç bileşen üzerine inşa
edilir; sermaye, teknik ve insan örgütlenmesi.

Kitap, kitlesel ölçekte üretilen ilk sanayi ürünüdür.

Endüstriyel kapitalizmin ikinci dalgası 1930’lu yıllarda
ortaya çıkan “örgütlü kapitalizm”dir. Gasset bu dönemi bir çöküş/düşüş devri
olarak tasvir eder.

G-7 organizasyonu 1995 Şubat ayında Brüksel’de Global
Enformasyon Toplumu başlıklı bir proje başlattı. Proje, iletişim pazarının
liberalleşmesini öngördü.

Geleneksel medyalarda olduğu gibi sosyal medyada da üretilen
yegâne şey “söz”lerdir. Sosyal medyalar daha çoğu ya da daha azı olmakla
beraber kabaca 140 karakterli bir dünyanın temsilcisidir.

Sosyal medya alanları, sekülerleşmenin birer alanıdır.

…giderek artan görselleşme, giderek artan sekülerleşme
demektir.

…tekniğin evlere girmesiyle, kamusal alan ve özel alan
arasına konulan keskin çizgi de bir biçimde ortadan kalktı.

Her tür kişisel görüş, siyasal kamuoyuna eklemlenebildiği
ölçüde anlam ifade eder.

Kamuoyunun görüşüne eklemlenmeyen görüşler, kişisel görüş
olarak kalmakta ve bir anlam ifade edememektedir.

Kamuoyunda algılanmak ise her şeyden önce örgütlenebilmekle
ilgilidir.

Yeni medya ile kamuoyunun yapısal dönüşümü hakkındaki
iyimser ve kötümser düşünceler;

İyimserler yeni medyanın kamuoyunun demokratik işlevini
güçlendirdiği görüşünü savunur.

Kötümserler ise yeni medyanın kamuoyunun daha küçük
guruplara parçalanmasını teşvik ederek (…) toplumu pasifleştirip
etkisizleştirdiği ve bu nedenle kamuoyunun çökmesine neden olduğu tezini
savunurlar.

Yeni medya isteyen herkesin kamuyu ilgilendiren konulardaki
tartışmalara katılımını mümkün kılmakta…

Yeni medya ile kamuoyu tekil yapısını kaybedecek,
kamuoyundan kamuoyları oluşacak ve sonuçta birbiriyle rekabet eden ve hatta
çatışan çok sayıda azınlık çıkarları söz konusu olacaktır.

Aracın biçimi (yeni medya) içeriğinden daha büyük öneme
sahip,

Her yeni araç bir öncekini yeniden üreterek kullanmaktadır.

(Neil Postman) Yeni aracın zihin gücünün belli
kullanımlarını teşvik etmesi, zekânın ve aklın tasvirlerini ön plana çıkarması
ve belli içeriği talep ederek, gerçeği söylemenin yeni şekillerini oluşturması
ve söylemlerin yapısını değiştirmesi… (s. 59)

İnternetin bizi kaydırdığı şey, anlayışımızdır. İnsan dalgın
düşünceli bir anlayıştan uzaklaşarak, daha çok faydalı bir anlayış olarak
adlandırılana doğru kaymaktadır.

Sosyal iletişim ağı saçmalığı, kişinin kendisine ve
arkadaşlarına yönelik evrenselliği küçültmeye yöneliktir.

Sosyal iletişim ağlarındaki iletişim bir (…) anti-düşünce
şeklidir.

Günümüzde gençler, kısa formlarda yazıp okumaktalar, kitap
okumaları minimum düzeyde ve 140 karakteri aşmayan ve sıklıkla daha da az olan
sığ düşüncelerle sosyal medyada okuyup yazmayı tercih etmektedirler.

…böylece düşünmenin kalbi olan gerçekler, fikirler,
görüşler, önseziler arasında bağlantılar kurmaktan geri çekilmeye dayanan
sığlaşmış bir bilgi türü ortaya çıkmaktadır.

2006’da Amerikalı yüksekokul öğrencileriyle yapılan bir
ankete göre; favori yerleri %78,1’le Facebook’tur.

%5’i siyasi görüş, ekonomi, hukuk ve politika konusunda bir
bloğu veya forumu takip etmektedir.

Twitter

Ünlü kişiler ve daha birçok insanın kendisi hakkında bilgi
sahibi olmasını isteyen herhangi biri için mükemmel bir mikro-blogdur.

(Online gençlik) …onlar bir butona tıklamakla dünyada değil,
arkadaşlarının hayatlarında neler olduğunun döngüsü içine hapsoluyorlar.

Ekranda ortaya çıkan bir twit’i okumaya çalışırken aynı
zamanda bir mesajı cevaplamak gibi  iki
görev arasındaki ileri ve geri dönüşümler, başka birine başlamadan önce bir
görevi ayrı olarak tamamlamakla karşılaştırıldığında, beynin etkinliğini %50
kadar azaltabilir.

Basılı/yazılı (typografic) ile telegrafik iki medya
ekosistemi bir arada var olamaz.

Dikkat hafızanın özüdür.

WEB, unutkanlık teknolojisidir.

WEB’i kullandıkça beynimizi, bilgiyi çabuk ve çok etkili,
fakat dikkatsiz bir şekilde işleyerek, dikkat dağınıklığı için eğitmiş oluruz…
Beyinlerimiz unutmada ustalaşıyor, hatırlamada ise beceriksizleşiyor. (s. 90)

Sosyal medya kullanımı insanların davranış kalıplarını da
değiştirir.

Reklamcılıkta en önemli unsur hedef kitleye ulaşmaktır.
Bunun için viral reklam digital çağda önemini arttırmaktadır.

İnsanlar sosyal medyayı her şeyden önce “ait olma ihtiyacı”
sebebiyle kullanırlar.

Editör: Edibe Sözen

Alfa Yayınları

Şubat, 2012