Hep O Şarkı Kimin Eseri, Yazarı Kimdir, Kime Aittir

33

Hep O Şarkı, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun 1956 tarihli son romanıdır. Yakup Kadri, bu romanıyla diğer romanlarında tükettiği, defterini kapattığı saraya yakın, eski İstanbullu üst zümrenin hayatını anlatır ve zincirin diğer halkası romanları için giriş yapar.