Tarihi Şahsiyetler

Henry Fox Talbot Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

TALBOT, William Henry Fox (1800-1877)

Ingiliz, mucit ve fotoğrafçı. Negatif fotoğraf elde etme yöntemini geliştirmiştir.

11 Şubat 1800’de Dorsetshire bölgesindeki Mel-bury House’da doğdu, 17 Eylül 1877’de Wiltshire bölgesindeki Lacock Abbey’de öldü. Varlıklı bir aileden gelen Talbot, 1817-1821 arasında Cambridge’ deki Trinity College’da klasik diller ve matematik öğrenimi gördükten sonra, bir süre çeşitli Avrupa kentlerinde dolaştı, bu arada matematiğe ilişkin çalışmalar yaptı, ayrıca arkeolojiyle de ilgilenerek Eski Asur başkenti Ninuva’da bulunan çivi yazılı belgelerin ilk çevirilerini gerçekleştirdi. 1833’te Avam Kamarası üyeliğine seçildiyse de, ertesi yıl istifa ederek politikadan ayrıldı ve çalışmalarım fotoğrafçılık alanında yoğunlaştırdı. Matematiğe ilişkin çalışmalarıyla 1838’de Royal Society üyeliğine seçilen Talbot, kalo-tip (ya da talbotip) olarak adlandırılan fotoğraf yöntemini geliştirmesi nedeniyle de 1842’de bu kurumun Rumford Madalyası’yla ödüllendirildi.

Kamerayla fotoğraf çekimi yöntemini geliştiren Fransız fotoğrafçı J.N.Niepce, 8 saatlik bir poz süresi sonunda, Yuda bitümüyle duyarlı kıldığı cam levhalar üzerine görüntü kaydetmeyi, 1838’de de bir başka Fransız mucit J.Daguerre, ışığa karşı çok duyarlı olan gümüş iyodürle sıvanmış madeni levhalar kullanarak poz süresini üç dakikaya kadar indirmeyi başarmıştı. Ancak, Daguerrotypie olarak tanınan bu teknikle tek bir pozitif resim elde edilebiliyordu.

Talbot’nun 1838’de geliştirip 1841’de patentini aldığı kalotip yöntemi ise, birden çok resim basmayı olanaklı kılan negatif fotoğraf elde etmeye yönelik ilk başarılı tekniktir. Bu yöntemde yarı saydam bir kâğıt tabaka, ışığa duyarlı gümüş iyodürle kaplanarak kamera içinde ışık etkisine bırakıldıktan sonra, gümüş nitrat ve galik asitle banyo edilir. Elde edilen negatif görüntü bir sodyum hiposülfit eriğiyle kalıcı duruma getirildikten sonra karanlık odada, gümüş klorürle kaplı kâğıtlar üzerine düşürülerek pozitife dönüştürülür.

Talbot bir fotoğrafın istenildiği kadar çoğaltılmasını sağlayan, dolayısıyla da fotoğrafçılık alanında yeni bir dönem başlatan bu yöntemin yanı sıra, ışığa çok duyarlı çeşitli kimyasal maddeler de geliştirmiş ve anında resim veren fotoğraf çekme tekniklerine ilişkin araştırmalar yapmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): The Pencil of Nature, 1844-1846, (“Doğanın Kalemi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi