Henry Corbin Fransız Oryantalist Hayatı, Eserleri

0
29

(Paris, 1903-1978) Fransız Oryantalistidir. Özellikle İslâm Felsefe ve Tasavvufu üzerinde çalışmıştır. II.Dünya Savaşı sırasında İstanbul’da Fransız Arkeoloji Enstitüsü’nde çalışmalarını sürdürmüş, savaştan sonra Fransız-İran Enstitüsü’nde görev almıştır. Daha sonra L. Massignon’un halefi olarak Sorbonne’da “L’Ecole des Hautes-Etudes”de İslâm araştırmaları yöneticisi de olmuştur. Türkçe’ye çevrilen bu eserinden de anlaşılacağı gibi; İslâm felsefesi konularına yüzeyden veya tepeden bakmayan, özellikle İslâm İrfanı’nın derinliğine nüfuz etmeye çalışan bir bilim adamıdır. Başlıca eserleri: Sohrawardi d’Alep (1939), Imagination créatrice dans le soufisme d’Ibn Arabi (1958), Histoire de la Philosophie Islamique (1964-çevirisi sunulan kitap), L’homme de Lumière dans le Soufisme Iranien (1971) ve En Islam Iranien (1971-1973)’dir.

Türkçedeki Eserlerinden

İslam araştırmaları alanında önemli bir şarkiyatçı olan Corbin, Türkçeye de çevrilen İslâm Felsefesi Tarihi adlı incelemesinde, akılcılık-nakilcilik ayrışmasının oluşumunu konu ediyor ve daha sonraki dönemlerde meydana gelen gelişmelere ana çizgileri ile değinidiği İslam İrfanı’na derinliğine nüfuz etmeye çalışıyor.

Filozof.net

Henry Corbin

Henry Corbin (1903-1978) ünlü Fransız oryantalist filozof, akademisyen.

Hayatının büyükçe bir bölümünü ortadoğu ülkelerinde İslam araştırmalarıyla özellikle de İslam felsefesi, tasavvuf ve şii inançlarını araştırmakla geçirdi.

Corbin aynı zamanda Heidegger’i Fransızca’ya ilk tercüme eden kişidir.

Eserleri

* Creative Imagination in the Sufism of Ibn ‘Arabi
* The Man of Light in Iranian Sufism, Trans.Nancy Pearson, Omega Publications (NY); Reprint edition (May 1994)
* Spiritual Body and Celestial Earth Trans.Nancy Pearson, Princeton University Press; Reprint edition (August 1, 1989)
* En islam iranien, 4 volumes, Galimard: Paris, 1974.
* History of Islamic Philosophy, Kegan Paul (April 15, 2001) (“İslam Felsefesi Tarihi” adıyla İletişim Yayınlarından Türkçe’ye çevirildi)
* Cyclical Time and Ismaili Gnosis Kegan Paul, London, 1983.
* The Voyage and the Messengner: Iran and Philosophy (Contains previously unpublished articles from 1948-76). North Atlantic Books, Berkley, California, 1998.
* Swedenborg and Esoteric Islam Swedenborg Foundation (December 1, 1995)
* Alone with the Alone, Trans.Ralph Manheim, Princeton University Press (March 2, 1998)

Vikipedi