Henry Adams Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ADAMS, Henry Brooks (1838-1918)

ABD’li tarihçi ve yazar. ABD tarihiyle ilgili önemli yapıtları vardır.

16    Şubat 1838’de Boston’da doğdu, 27 Mart 1918’de Washington’da öldü. ABD’nin altıncı Cumhurbaşkanı John Quincy Adams’ın torunu, Charles Francis Adams’ın oğludur. 1858’de Harvard College’ı bitirdi ve hukuk öğrenimi için Almanya’ya gitti. Almancasınm yeterli olmadığını görünce, Almanya ve İtalya’ya iki yıl süren bir gezi yaptı ve izlenimlerini bir Boston gazetesine gönderdi. 1860’da ABD’ye dönerek, Kongre üyeliğine seçilen babasının özel sekreteri oldu. 1861 ’de babası Ingiltere’ye elçi atanınca, o da birlikte gitti. Ingiltere’de bulunduğu yedi yıl içinde Sir Charles Lyell ve JohnStuart Mili ile tanıştı, Auguste Comte ve Herbert Spencer’in kitaplarını okudu. Bu kişilerin görüşleri onun siyasi, ekonomik ve bilimsel alandaki düşüncelerini etkiledi.

ABD’ye döndükten sonra siyasi makale yazarı olarak ünlendi. 1870’te Harvard’da tarih bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Aynı zamanda North American Revietv adlı derginin editörü oldu. Harvard’daki derslerinde daha çok Orta Çağ tarihi üzerinde durdu. Öğrencilerin derse katılımına önem vererek, araştırıcı yönlerinin gelişmesine ve konulara eleştirel bir gözle bakmalarına çalıştı. 1876’da, 1789-1840 arası ABD tarihi konusunda bir ders vermeye başladı. Ders notları, daha sonra yazdığı tarihi araştırmalar için önemli bir kaynak niteliği taşıdı. Az sayıda öğrenciyle yürüttüğü araştırmalar 1876’da Essays in Anglo-Saxon Law adıyla basıldı.

1872’de Liberal Cumhuriyetçiler hareketine katıldı. Bu hareketin başarısızlığı, onda siyasete ve Amerikan toplumuna karşı bir güvensizlik yarattı. Yazdığı yazılarda güvenini yitirişini dile getirdi. 1876’da Cumhuriyetçi yayımcılarla anlaşmazlığa düşerek North American Review editörlüğünden ayrıldı. Ertesi yıl Harvard’daki görevini de bırakarak, Washington’a yerleşti ve tarih araştırmalarına ağırlık verdi.