Heinz Heimsoeth Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

25

HEIMSOETH, Heinz (1886-1975)

Alman felsefe tarihçisi. Felsefe tarihinin bağımsız bir dizge olmasına katkıda bulunmuştur.

12    Ağustos 1886’da Köln’de doğdu, 10 Eylül 1975’te orada öldü. Ortaöğrenimini doğduğu kentte, yükseköğreniminiyse 1921’de profesör olduğu Mar-burg Üniversitesi’nde gördü. 1923’te Königsberg Üniversitesi’nde ordinaryüs profesör sanını aldı. 1931’den sonra Köln Üniversitesi felsefe kürsüsünde çalışmalarını sürdürdü. 1950 Haziranı’nda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Kürsüsü’nde konuk profesör olarak dört dönem boyu ders verdi. 1956’da Köln Üniversitesi’nden emekliye ayrılmasına karşın seminerlerini sürdürmüştür.

Felsefe tarihinin bir disiplin olarak gelişmesine katkıda bulunan Heimsoeth, özellikle Yeni Çağ felsefesi ve çağdaş felsefe üzerinde çalışmıştır. Ayrıca tanınmış bir Kant araştırıcısıdır. Felsefe alanında Yeni-Kantçı görüşü benimsemiştir. İncelemelerinde metafizik, tarih felsefesi, ahlak, felsefi antropoloji konularını bir bütünlük içinde ele almıştır. Felsefenin felsefe tarihinden bağımsız olarak anlaşılmayacağını savunarak, bu alanın ürünlerinin çok iyi bilinmesi gereğini vurgulamıştır.

•    YAPITLAR (başlıca): Die Methode der Erkenntnis bei Descartes und Leibniz, 1912-1914, (“Descartes ve Kant’ta Bilgi Yöntemi”); Die sechs grossen Themen der abendldn-discben Metaphysik 1922, (“Batı Metafiziğinin Altı Büyük Konusu”); Ficbte, 1923; Persönlichkeitsbeıvusstsein und “Ding an sich” bei Kant, 1924, (“Kant’ta Kişilik Bilinci ve Kendinde Nesne”); Metaphysik der Neuzeit, 1929, (“Yeni Çağın Matafiziği”); Nietzsche und die Idee der Geschich-te, 1938, (“Nietzsche ve Tarih Görüşü”); Felsefenin Temel Disiplinleri, (çev.), 1952; Ahlak Denen Bilmece, (çev.), 1957; Immanuel Kant’ın Felsefesi, (çev.), 1967.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi