Heinrich Wölfflin Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

23

WÖLFFLIN, Heinrich (1864-1945)

İsviçreli sanat tarihçisi. Estetik konusunda önemli görüşler ileri sürmüştür.

21 Haziran 1864’te Zürich yakınlarında, Winthertur’da doğdu, 19 Temmuz 1945’te Zürich’te öldü. Yükseköğrenimini Basel, Berlin ve Münih üniversitelerinde tamamladı. Basel Üniversitesi’nde öğrencisi olduğu J.Burckhardt’ın estetik kuramlarından büyük ölçüde etkilendi. 1893’te aynı üniversitede öğretim üyeliğine başladı. 1901-1912 arasında Berlin, 1912-1924 arasında Münih ve 1924-1934 arasında da Zürich üniversitelerinde öğretim üyeliğini sürdürdü.

Çalışmalarım özellikle Rönesans ve Barok dönem sanatları üzerinde yoğunlaştıran Wölfflin, yaratıcılığın büyük ölçüde sanatçının psikolojisiyle ilişkili olduğunu ve “biçim”in, yaratıcılığın psikolojik açıdan yorumlanmasıyla incelenmesi gerektiğini ileri sürmüştür. İlk kitabı Renaissance und Barock (“Rönesans ve Barok”) 1888’de yayımlanmıştır. Wölfflin’in Albrecht Dürer’in sanatı üzerine de önemli incelemeleri vardı. 1915’te yayımladığı ve sanata ilişkin görüşlerini estetik bir kuram olarak geliştirdiği en önemli yapıtı Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. Das Problem der Stilentwicklung in der neueren Kunst’ta. ise (Sanat Tarihinin Temel Kavramları) değişik dönemleri belirleyen üslup özelliklerini incelemiş, sanatçıların kendilerine özgü anlatım biçimlerini ele almıştır. Sezgi olgusunu öne çıkaran bu yapıt, çağdaş soyut sanatın yorumlanmasında da geçerlilik kazanmıştır.

•    YAPITLAR (başlıca): Renaissance und Barock, 1888, (“Rönesans ve Barok”); Die klassische Kunst, 1899, (“Klasik Sanat”); Die Kunst Albrecht Dürers, 1905, (“Albrecht Dürer’in Sanatı”); Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. Das Problem der Stilentuuicklung in der neueren Kunst, 1915, (Sanat Tarihinin Temel Kavramları, 1973); Italien und das deutsche Formgefühl, 1931, (“İtalya ve Alman Biçim Duygusu”); Gedanken zur Kunstgeschichte, 1941, (“Sanat Tarihi Üzerine Düşünceler”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi