Heidegger – Anlama ve Yorum

…yorumda anlama farklı bir şey değil, tersine kendisi olur.

Önerme, yüklemeden/hüküm vermeden başka bir şey değildir. Bir yüklem bir özneyi dile getirir. Yüklem özneyi belirler.

…bir şey hakkında çok konuşma şeylerin özlerini örter ve anlaşılan şeye açıklık konusunda yanlış bir izlenim verir. Bu, sıradan ve basit olanın anlaşılmazlığıdır.

Heidegger ve Hermeneutiğe Dönüş – David Counzens Hay

Hermeneutik yaklaşım insanı “özne” yani dünyadan ve dünyadaki pratik aktiviteden kopmuş bir bilen olarak anlıyor.

Yorum kesinlikle bir olgular yığını değildir. Aksine bu olguların nasıl mümkün olduklarının izahıdır.

Olduğun şey ol.

Olduğumuz şey olmamız iki nedenle yorumu gerektirir. İlkin hem kim olduğumuz hem de olmak istediğimiz kişi olmaya nasıl devam edeceğimiz konusunda bir yoruma sahip olmadıkça olduğumuz şey olamayız.

İnsan Bilimlerine Prolegomena
Hüsamettin Arslan
Paradigma, 2002