Hector Denis Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

27

iktisadi konularla da yakından ilgilenen Deniş 1895’te 2 cilt olarak yayımlanan La depressıon econo-mique et sociale et l’histoire des prix (“Ekonomik ve ToplumsalBunalım ve Fiyatların Tarihi”) adlı yapıtında iktisadi bunalımları tek bir nedene dayanarak açıklamak yerine, bunalıma yol açabilecek birçok etmeni istatistiksel olarak incelemiş ve sabit sermaye arzındaki artışın yol açabileceği sonuçlar üzerinde durmuştur.

Mali konularda da geniş bir bilgi sahibi olan Deniş 1889’da yayımlanan L’impot (“Vergi”) adlı çalışmasında kamu mâliyesi ve vergilendirme konularında genel bir kuram oluşturmaya çalışmıştır. Ona göre, toplumsal ihtiyaçların devlet tarafından artan ölçüde karşılanması kamu harcamalarında artışa yol açacaktır.

•YAPITLAR (başlıca): L’impbt sur le reverıu, 1881, (“Gelir Vergisi”); L’impot, 1889, (“Vergi”) La depression economi-que et sociale et l’histoire des prix, 1895, (“Ekonomik ve Toplumsal Bunalım ve Fiyatların Tarihi”); Histoire des systemes economiques et socialistes, 1897, (“Ekonomik ve Sosyalist Sistemlerin Tarihi”).

•KAYNAKLAR: G.de Greef (der.),    Discours philosophiques d’Hector Deniş, 1919.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Önceki İçerikAhmed Paşa Camii Nerededir, Tarihi, Mimari, Özellikleri
Sonraki İçerikFerit Öngören Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi