Hazret-i İsaya Açık Mektup – Süleyman Nazif Konusu, Muhtevası

22

Tanzimat Dönemi Edebiyatının en önemli kalemlerin biri olan Süleyman Nazif’in, Hıristiyanlığı ciddi şekilde eleştirdiği Hazret-i İsaya Açık Mektup isimli bu eseri yazma sebebi, Milletler Cemiyeti’ndeki İngiliz temsilcisinin Türkiye’deki Hıristiyan azınlık haklarının durumunu görmek, himaye etmek ve Türklerin bunlar hakkındaki muamelelerini kontrol için geçici veya daimi bir heyetin Türkiyeye gönderilmesini teklif etmesi, Paris’te yayınlanan bir gazetenin de kazanacağı olası bir zaferin tüm Kuzey Afrikada geniş bir kurtuluş mücadelesine neden olacağı düşüncesiyle İtalya, Fransa ve İngiltereyi İspanyanın yardımına çağırması üzerine yazılmıştır.

1924’te İstanbulda yeni matbaada kitap halinde basılan eser, aynı yıl içerisinde Vatan ve Son Telgraf gazeteleriyle yayınlanan “Hazret-i Îsâya Açık Mektup”, “Hazret-i Îsânın Cevabı”, “Iztırârî Bir Cevap” ve “Açık İstidânâme” adını taşıyan dört ayrı yazıdan meydana gelmektedir.

Lamure yayınları tarafından eski ve yeni harflerle sadeleştirilip yeniden basılan kitaptan bazı bölümler: