Dünya Edebiyatı

Haydar Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Haydar. Haydar, arslanın Arapça adlarından biri olup, bu ad kendisine ensesinin kalınlığı ve iki ön pençesinin kuvveti dolayısı ile verilmiştir ( Lisân ül-arab, V, 246). Ali’nin annesi (Fâtima bint Esed) oğluna ilkin kendi ba­basının adı olan Esed (arslan) adını vermiş­ti. Lâkin Ebu Tâlib seyahatten dönünce, bu adı Ali ile değiştirdi. Kendisine izafe edilen şiir­lerde Ali Haydara mahlasını kullanmıştır; fa­kat İbn Mukarram bunun aruz icâbı olduğunu söyler; bununla beraber, Ali’nin vefatı münâ­sebeti ile nazmettiği bir şiirde, onun katili ile aynı kabileden olan Meyyâs Murâdi, Haydar adını teyit etmiştir.