Edebi Şahsiyetler

Hayali Küçük Ali, (Mehmet Muhittin Sevilen) Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

KÜÇÜK ALİ [Hayali] (1886-1974)

Türk Karagöz sanatçısı. Karagöz sanatının son temsilcilerindendir.

İstanbul’da doğdu, 7 Aralık 1974’te Ankara’da öldü. Asıl adı Mehmet Muhittin Sevilen’dir. 1909’da Davutpaşa Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra PTT idaresinde memur olarak çalışmaya başladı. I.Dünya Savaşı sırasında askere alındı, terhis olduktan tonra PTT’deki işini sürdürdü. Ankara’da Paket Postanesi’nde memurken 1944’te emekliye ayrıldı.

Karagözcülüğe çocuk yaşta heves etti. Safvet Efendi, Arap Cemal, Kâtip Salih, Sobacı Ömer Efendi, Serçe Mehmet Efendi, Arap Ömer Ağa, Behiç Efendi gibi dönemin ünlü hayal ustalarını seyrederek kendi kendini yetiştirdi. Yine dönemin usta sanatçılarından Hayali Saraç Hüseyin’in yanında Karagözcülüğe başladı. İlk kez 1900’de, henüz on dört yaşındayken, Fatih’in Draman mahallesinde Karagöz oynattı, Hayali Küçük Ali adını da o zaman aldı. Bu tarihten başlayarak altmış yıla vakın bir süre bu sanatı sürdürdü.

Hayali Küçük Ali, eski hayalilerin Karagöz’ü kaba, açık saçık konuşturmalarını benimsemedi. Yapmacıksız, samimi bir üslup geliştirdi. Karagöz oynatmanın yanı sıra tasvirler (figürler) keserek Karagöz koleksiyonları oluşturdu. Türkiye Radyoları’nda yirmi yılı aşkın bir süre yayımlanan yeni Karagöz oyunlarıyla da bu geleneksel sanatın, özellikleri bozulmadan, 20. yy’a aktarılmasını sağladı. Doldurduğu on dokuz adet ses bandı Milli Kütüphane Müzik Bölümü’nde bulunmaktadır.

•    YAPITLAR (başlıca): Kitap: Karagöz’un Hamam Eğlencesi, 1928; Karagöz’Un Kâğıthane Saf âsi, 1928; Hayâl Perdesi, 1931; Karagöz, 1969.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi