Ana Sayfa Tarih Tarihi Şahsiyetler Hassan bin Sabit Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Hassan bin Sabit Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0

HASSAN b. SABİT (ykş.562-680)

Arap, şair. Yazdığı şiirlerle Hz.Muhammed’i düşmanlarına karşı savunmuştur.

Doğum ve ölüm yılları kesin değildir. Cahiliye dönemi şairlerinden Sabit’in oğludur. Medine’nin Hazrec kabilesindendir.

Medine’de Avs ve Hazrec kabileleri birbirleriyle mücadele içindeydiler. Peygamberin Medine’ye hicretine değin (622) süren bu mücadelede Hassan şiirleriyle kendi kabilesini savundu. Sürekli Medine’ de kalmadı. Gassani hükümdarının sarayını ziyaret etti. Amr b.Haris’in yanında şair Nabiga Zübyani ve Alkame b.Abade ile karşılaştı. Şiirlerini okuyup ödül aldı. Her yıl Ukaz panayırında yapılan şiir yarışmalarına katıldı. Ünlü şairlerle karşılaştı.

Müslümanlık’ı hangi koşullar altında ve ne zaman kabul ettiği bilinmiyor. Ancak hicretten sonra, altmış yaşlarındayken Müslüman olduğu sanılıyor. Bundan sonraki yaşamının tümü Hz.Muhammed’in yanında geçti. Onu öven birçok şiir yazdı. Bunları yazmakla kendi de övündü. Kureyş kabilesinin ileri gelenleri Hz.Muhammed’i yermeye başladıkları zaman, onlara Ali’nin yanıt vermesi düşünüldü. Ancak Peygamber bunu onaylamadı. Kureyşliler’i yermeyi Hassan üstlendi.

Peygamber’in ölümünden sonra Hassan’m önemi azaldı. Halife Ebubekir, Ömer ve Osman dönemlerinde de yaşadı, onlara da şiirler yazdı. Ali’nin halifeliğini tanımadı. Muaviye’nin halifeliği sırasında (661-680) öldü.

Hassan’ın şiirleri Divan’mda. toplanmıştır. Arap yazarları onun Cahiliye döneminde yazdığı şiirleri öteki şiirlerine oranla daha başarılı bulurlar.

•    YAPITLAR (başlıca): Divan, (ö.s.), 1864.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi