Harold Laski Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

LASKI, Harold Joseph (1893-1950)

İngiliz, siyaset bilimci. Fabian Sosyalizmi doğrultusundaki çalışmalarıyla tanınmıştır.

30    Haziran 1893’te Manchester’da doğdu, 24 Mart 1950’de Londra’da öldü. Varlıklı bir Yahudi ailesinin oğluydu. Daha 16 yaşında ortaöğrenimini sürdürürken yazdığı ve Temmuz 1910’da Westminster Rewiew’ da yayımlanan makalesiyle Sir Francis Galton’un beğenisini kazandı ve 1911’de araştırmalar yapmak üzere Londra’daki University College’a kabul edildi. Aynı yıl evlenerek ailesinden ayrılan Laski, Oxford Üniversitesi’ne bağlı New College’da bir yıl fen bilimleri üzerine eğitim gördükten sonra, tarih bölümüne geçti. Orada H.A.L.Fisher ve özellikle etkilendiği Ernest Barker’la birlikte araştırmalar yaptı. Üniversite yılları sırasında, kadın hareketlerine ilgi duydu; kadınların oy hakkını elde etmek için verdikleri mücadelenin savunuculuğunu yaptı. 1914’te yükseköğrenimini tamamladıktan sonra İşçi Partisi’nin  yayın organı Daily Herald gazetesinde yazıları çıktı ve bu gazetenin editörlüğünü yaptı. 1914-1916 arasında Kanada’nm Montreal kentindeki McGill Üniversitesi’nde tarih dersleri verdi. Bu sırada, Studies in the Problem of Sovereignty, (“Egemenlik Sorunuyla İlgili İncelemeler”) adlı ilk kitabım yazdı. 1916-1920 arasını Harvard Üniversitesi’nde tarih dersleri vererek geçiren Laski, Authority in the Modern State (“Çağdaş Devlette Otorite”) ve The Foundation of Sovereignty, and Other Essays (“Egemenliğin Temeli ve Devlet Diğer Denemeler”) bu dönemde yazdı. Bu kitaplarında “her şeye yetkili devlet” anlayışına karşı çıkarak siyasi çoğulculuk öğretisini savundu. Ona göre devlet, herkesin boyun eğmesi gereken- en yüce birlik değil, dernekler, birlikler vb. gibi kuruluşlardan biriydi.

1920’de London School of Economics’de öğretim üyesi, 1926’da da profesör oldu ve ölümüne değin bu okulda siyaset bilimi dersleri verdi. İngiltere’ye döndükten sonra, siyasetle ve siyasi tartışmalarla daha yakından ilgilenmeye başladı; Nation dergisine makaleler yazdı; İşçi Partisi’nin Aralık 1923 seçimleri için yürüttüğü kampanyaya etkin olarak katıldı. 1925’te en kapsamlı çalışması olan A Grammar of Politics’ı (“Politikanın Dilbilgisi”) yayımladı. Bu kitabında devletin “toplumun en temel kurumu” olduğu görüşünü benimseyen Laski, özgürlük ve eşitliğin birbirine karşıt iki kavram olduğunu ileri süren 19.yy’ın iki ünlü liberal düşünürü olan Tocqueville ve Lord Acton’un görüşlerine karşı çıkarak, “siyasi demokrasi”nin, “iktlisadi demokrasi”den ayrılamayacağını savundu. Sorunlara bu temel bakışıyla Fabian Sosyalizmi çizgisinin izleyicileri arasında yer aldı.