Hanzala Bin Ebu Amir Hayatı, Gasil-ül Melaike-Cenazesini Meleklerin Yıkadığı Sahabi

32

Hanzale b. Ebî Amir Amr b. Sayfî el-Ensârî el-Evsî. Tâkî ve Gâsil-ül-Melâike lakaplarıyla ünlü olan sahabi.

Ensârın yâni Medîneli Müslümanların ileri gelenlerindendir. Medîne’deki Evs kabîlesine mensuptur. Doğum târihi bilinmemektedir. 624 (H.3) senesinde Uhud’da şehid oldu.

Hanzala, Hz. Peygamber’e, peygamberlik bildirilmeden önce de îmân sâhibi olup, Allah’ın birliğine inanır, putlara tapmazdı. Hanîf yâni İbrâhim peygamber dînindeydi. Hz. Peygamber’in dâveti üzerine hemen Müslüman oldu. Bedir Savaşında bulunup, büyük kahramanlıklar gösterdi. Bedir Savaşından bir süre sonra, Abdullah bin Übey’in kızı Cemile ile nikâhlandı. Ertesi gün de Kureyş müşrikleriyle savaş yapacaktı. Hanzala, geceyi hanımının yanında geçirmek üzere Hz. Peygamber’den izin aldı. Medîne’ye geldi. O gece hanımıyla berâber kaldı. Ertesi sabah Uhud’a yetişmek için çok acele yola çıktı. Hz. Peygamber Uhud’da harb için safları düzeltirken Hanzala yetişti. Harb başladıktan sonra kahramanca çarpıştı. Daha sonra müşrikler bozularak kaçmaya başladılar. Hanzala, Ebû Süfyân’ın yolunu kesip, atının bacaklarını kılıcıyla uçurdu. Bu sırada Ebû Süfyân yere düştü. Hanzala Ebû Süfyân’a hücûm etmekteyken arkadan yaklaşan Şeddad bin Esved, Hanzala’yı sırtından mızrakladı. Müşrik ikinci bir darbe daha vurup Hanzala’yı şehid etti.

Hanzala, şehid olunca, Hz. Peygamber; “Ben Hanzala’yı meleklerin gökle yer arasında gümüş bir leğen içinde yağmur suyu ile yıkadıklarını gördüm.” buyurdu.

Ebû Useyd Sa’îd diyor ki: “Gidip Hanzala’ya baktım, başından yağmur suyu akıyordu. Döndüm bunu Resûlullah’a haber verdim.” Hz. Peygamber hanımına haber gönderip bunun sebebini sordu. Hanımı da, Hanzala’nın Uhud’a çıktığında gusül abdestine muhtâc olduğunu, Uhud’a yetişmek için, acele ile gusül etmeyi unuttuğunu, bildirdi. Bundan sonra Hanzala’nın adı “Gasîl-ül-Melâike” yâni melekler tarafından yıkanmış kimse olarak anıldı. Hanzala’nın şehid olmasından sonra Abdullah isminde bir oğlu dünyâya geldi.

Önceki İçerikNikolay Sergeyeviç Trubetskoy Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi
Sonraki İçerikWashington Allston Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi