Hans Sluga – Ludwig Wittgenstein, Yaşamı ve Yapıtları

“Düşüncelerim yüzdeyüz ibrani düşünceler.”

1929’dan sonra TLP’deki bazı önermeleri yeniden ele aldı.

Kuşkuculuğa karşı kesin bir bilginin olabileceğini savunur.

Geleneksel felsefeye karşı tavrı ise geleneksel felsefenin kavramsal/kavramsallaştırma dürtüsüdür.

Bilimsel olandan değil ahlak ve din alanına ait olandan etkileniyordu.
Bu bakımdan Nietzsche ile yakın tutulmuştur.

Soruları üzerine kararlı adımlarla ve sabırla ilerlemesi, Sokrates’in cevaba doğru olan uzun ve “sabırlı” adımlarıyla benzer addedilir.

Çeviren: Sevinç Altınçekiç
Cogito, Sayı: 33 (Wittgenstein: Sessizliğin Grameri), 2002