Tarih

Hannibal Kimdir, Hayatı, Savaşları

Hannibal veya Annibal. Meşhur Kartacalı kumandan ve devlet adamı. Babası Hamilkar Barka, Sicilya’da Romalılarla savaştığı sırada M.Ö. 247’de Kartaca’da doğdu. I. Pön Savaşını kaybeden babası, onu Romalılardan nefret edecek biçimde yetiştirdi. Dokuz yaşındayken babası ile beraber İspanya’ya gitti. Çok genç yaşta general oldu. M.Ö. 221’de Kartaca ordusunun başına geçti. Annibal, küçüklükten beri almış olduğu Roma düşmanlığı ile Kartaca-Roma arasındaki husumeti alevlendirdi. İspanya’da fetihlere devam ederek Roma’ya bağlı tek yer olarak kalan Saguntum şehrini ele geçirdi. Böylece Roma ile aralarında uzun yıllar devam edecek olan II. Pön Savaşı başladı.

Kardeşi Hasdrubal’ı İspanya’da bırakan Hannibal, yüzbin sker ve 37 filden oluşan büyük bir orduyla Alp Dağlarını aşarak Kuzey İtalya taraflarına ulaştı. Romalıların gönderdiği Sikipon komutasındaki orduyu Ticinus’da, Sempronius komutasındaki orduyu Trebbia’da, Flaminius komutasındaki orduyu Trasimeno’da, dördüncüsü ve en mühimi olarak da Paulos Emilus komutasındaki orduyu da Cannes’de yendi. Annibal’ın bu başarısını çekemeyen Ruyalar/hannibal-ya-bir-yol” 248″ 182″ Kartaca Senatosu, yardım göndermedi. Hannibal, Roma topraklarında tam 14 yıl kaldı. Romalılar bu zaman zarfında yıpratma savaşı yaparak zayiat verdiriyorlardı. Annibal birçok başarılar elde etmesine rağmen Roma’ya direk hücum etmeye cesaret edemedi. Bu arada Romalılar, Hannibal’ı Roma topraklarından uzaklaştırmak için önce İspanya’ya asker göndererek Kartacalılardan geri aldılar. Sonra, Hannibal’ın İspanya’ya gitmesinden faydalanarak Kartaca’ya asker çıkardılar. Bu durumda sıkışan Kartacalılar, Hannibal’ı geri çağırdılar. Hannibal geri döndü. Zama mevkiinde Romalılarla yapılan savaşı kaybetti. M.Ö. 202’de barış yapıldı.

Hannibal bundan sonra bütün gücüyle Kartaca’yı kalkındırmaya çalıştı. Ancak Kartacalıların kuvvetlenmesini istemeyen Romalılar, Kartacalılardan Hannibal’ın kendilerine teslim edilmesini istediler. Bu durum karşısında Hannibal, Suriye’deki Tir şehrine kaçtı. Dostu olan Suriye Kralı III. Antiyohus’tan yardım istedi. Fakat umduğunu bulamayınca Girit’e, oradan da Bitinya Kralı Prusius’a iltica etti. Romalıların tazyiki üzerine Prusius’un kendisini Romalılara teslim edeceğini anlayan Hannibal, yanında taşıdığı zehri içerek intihar etti. Mezarının Gebze yakınlarında olduğu kabul edilmektedir. Atatürk’ün emriyle yapılan mezar aramalarında bir sonuca ulaşılamadıysa da söz konusu yere yine Atatürk’ün emriyle yapılan park düzenlemesin ardından 1981 yılında Hannibal Anıtı konulmuştur.

İlgili Makaleler