Hannibal Kimdir, Hayatı, Savaşları, Dönemi, Hakkında Bilgi

41

HANNİBAL (İÖ 247-182)

Kartacalı komutan. Roma’ya karşı İkinci Pön Savaşı’nı yönetmişir.

Kartaca’da doğdu, Anadolu’da Gebze’ye bağlı Diliskelesi yakınlarında öldü. Ünlü Kartacalı komutan Hamilkar Barkas’ın en büyük oğludur. Henüz 9 yaşındayken babası ile birlikte İÖ 237’de İspanya’ya geçti. Kartaca ordusunda görev yaptı. 221 ’de eniştesi ve Kartaca’nm İspanya valisi Hasdrubal’ın bir Kelt savaşçısı tarafından öldürülmesi üzerine, İspanya’daki Kartaca birliklerinin başına getirildi. Orduyu düzenleyen Hannibal Ispanya’da Kartaca’nın varlığını güçlendirmeye çalıştı. 221’de Olcades kabilesinin başkenti olan Carteia’yı aldı, 22Q’de Vaccei kabilesini kendine bağladı. Carpetani kabilesi de yenildikten sonra Ebro ırmağının güneyinde Kartaca’ya bağımlı olmayan yalnızca Saguntum kenti kalmıştı. Bu kentin Romalılar’la dostluk ilişkileri vardı. Hannibal, yerli Turdetani kabilesini Saguntum kenti üzerine saldırması için kışkırttı. Saguntumlular Romalılar’dan yardım istediler. Roma’nın uyarılarını dikkate almayan Hannibal İÖ 219’da kenti kuşattı. 8 ay süren kuşatma sonunda Saguntum düştü. Romalılar, Hannibal’ı Kartaca yönetimine şikâyet ettilerse de, ülkede Barkas ailesini destekleyenler çoğunlukta olduğu için bir sonuç alamadılar. Romalılar’ın savaş ilanı Kartaca tarafından kabul edildi. Böylece İkinci Pön Savaşı başlamış oldu.