Hamit Görele Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

27

GÖRELE, Hamit (1894-1981)

Türk, ressam. Salt soyut biçimleri değil, sembolik öğeleri de içeren geometrik soyutlamalar yapmıştır.

Giresun’un Görele ilçesinde doğdu, İstanbul’da öldü. Ortaöğreniminden sonra kısa bir süre Tıbbiye’ de, iki yıl da Mühendis Mektebi’nde (şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi) okudu. Daha sonra Güzel Sanatlar Akademisi’ne (şimdi Mimar Sinan Üniversitesi) girdi. Burayı bitirdiğinde yaşı epey ilerlemişti. Avrupa bursundan yararlanabilmek için doğum tarihini 1903 olarak değiştirdi. Paris’e gitti, önce Academie Julian’da, sonra da Andre Lhote’un atölyesinde dört yıl çalıştıktan sonra yurda döndü.

1941’de 2.Devlet Resim ve Heykel Sergisi’nde üçüncülük ödülünü, 1968’de Çağdaş Türk Ressamları Cemiyeti’nin Yılın Sanatçısı Ödülü’nü, 1979’da da Devlet Onur Ödülü’nü kazandı.

Paris’e gitmeden önce Bonnard’a yakınlık duyuyor, özellikle İzlenimciler’i (Empresyonist) beğeniyordu. İlk resimleri izlenimci çalışmalar, Bonnard’ı anımsatan manzara ve portrelerdir. Paris’te Picasso, Braque, Kandinsky ve Fovistler’in resimlerini tanıdı. Fransa’dan döndükten sonra ayrıntıya önem vermeyen, dışavurumcu (ekspresyonist) nitelikleri olan lirik resimler yaptı. Örneğin Fırtınalı Deniz adlı resmindeki ağaç, kaya, deniz ve bulutlar, ağaç, kaya, deniz ve bulut olmaktan önce, son derece yalın, plastik değerler olarak ele alınmıştır. Görele daha sonraları İstanbul ve Ada manzaralarına, eğri ve düz çizgi ilişkileri içinde çıplaklara yöneldi. 1950’lerden sonra ise geometriye dayanan bir stilizasyon denemesine girdi. Kısa süren bu dönemin ardından dikdörtgenler ve dairelerin ağırlıkta olduğu soyut resimler yaptı. Son döneminde ise daha önceki içten tavrıyla doğa resimlerine geri döndü.

•    YAPITLAR (başlıca): Odalık, 1930; Saçı Örgülü Kız, 1934; Kanun Çalan Kız, 1935; Palandöken Dağı, 1939, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi; Çocuk Portresi, 1941; Heybeliada’dan, 1942; Kadın Portresi, 1942; Zıvaslı Gelin, 1945; Eşim Şükran ve Oğlum, 1946; Konser, 1950; Fırtınalı Deniz, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi; Müzik, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi