Hami-i Amidi Kimdir, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri, Hakkında Bilgi

49

Hâmî-i Âmidî (ö. 1160/1747) Dîvan şairi.