Hamdun Kassar Kimdir, Hayatı, Melamiliğin Kurucusu, Hakkında Bilgi

30

Hamdûn el-Kassâr. Mutasavvıf, Melâmetiyye akımının ilk temsilcisi.