Halit Fahri Ozansoy Kimdir, Hayatı, Eserleri

Halit Fahri Ozansoy.Türk şair, yazar. Beş Hececiler’den. (1891’de  İstanbul’da doğdu, 23 Şubat 1971’de aynı kentte öldü.)

Ortaöğrenimini Galatasaray Sultanisi’nde tamamladı. Öğretmenlik sınavlarını vererek 1916’dan başlayarak Muğla, Konya, 1918’den sonra da İstanbul’un çeşitli liselerinde, öğretmenlik yaptı. 1956’da emekli oldu.

Aruz ölçüsüyle yazılmış olan, ilk şiirleri daha lise yıllarında Rübap ve Şehbal dergilerinde çıktı. 1914-1918 arasında Yeni Mecmua adlı dergide çıkan hece ölçüsündeki şiirleriyle Beş Hececiler diye anılan grubun üyelerinden birisi oldu. 1919’da Nedim adında bir dergi çıkardı. Bu dergi kapandıktan sonra Yarın, Hayat, Aydabir Serveti Fünun dergilerinde sürekli olarak şiir yayımladı. 1920-1942 arasında Serveti Fünun’un yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Dergi, onun döneminde genç edebiyatçılar kuşağının temsilcisi durumuna geldi. 1942’den sonra ise Çınaraltı, Varlık, Hisar gibi dergilerde yazdı.

Oyun, roman, anı kitapları ve incelemeleride olan Ozansoy, şiirinde insanın ruh durumlarını özellikle melankoliyi ve hüznü yansıtmaya çalıştı. Ölüm ve aşk sıklıkla işlediği konulardandır. Duygusal şiiri, Cumhuriyet dönemi edebiyatının gelişme çizgisi içinde konumunu koruyamayarak eskidi.

Eserleri (başlıca):

Şiir: