Tarih

Hakkı Behiç Bayiç Kimdir, Hayatı

Hakkı Behiç (Bayiç), siyaset adamı (1886’da İstanbul’da doğdu, 12 Ekim 1943’de Ankara’da öldü).

Mülkiye’yi bitirdi (1905); aynı yıl devlet hizmetine girdi. Mülkiye müfettişliğinden sonra Bilecik ve Akkâ mutasarrıflıklarına getirilen Hakkı Behiç Milli Mücadele yıllarında Anadolu’ya geçerek Sivas Kongresine katıldı. Denizli milletvekili olarak Büyük Millet Meclisinde yer aldı (1920-1943), bu arada, Yeşil Ordu Cemiyeti’nin 1920 sonlarına doğru feshedilmesinden sonra Ankara’da Atatürk’ün kurdurduğu resmî Türkiye Komünist Fırkası’nın genel sekreterliğini yaptı. Fırkanın “Yeni Gün” adlı yayın organında yazılar yazdı. Yine bu dönemde Dışişleri (1920-1921) ve maliye bakanlığında (1921) bulundu. Fırkanın kapatılmasından sonra 1923’e değin milletvekilliğini sürdürdü. Sağlık sorunları yüzünden siyasetten çekildi. Ayrıca uzun süre gazetecilik yaptı.12 Ekim 1943’de Ankara’da öldü

İlgili Makaleler