Hakim (Fatımi halifesi) Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

33

HÂKİM (985-1021)

Fatımi halifesi. İsmailî Mezhebi’nin yayılması için çalışmıştır.

Halife olmadan önceki adı Ebu Ali el-Mansur’ dur. 13 Ağustos 985’te doğdu, 13 Şubat 1021’de Mukattam’da (Mısır’da) kayboldu. Babası AzizBillah’ m yerine 996’da Hâkim Bi-Emrillah adı ile altıncı Fatımi halifesi olarak tahta çıktı.

Hâkim’in vasiliğine, babasının vasiyeti gereğince, hadım kölelerden Bercevan atandı. Bercevan önce ordu başkomutanı Mağribi b. Ammar’ı ortadan kaldırdı. Ardından devletin tüm yönetimini ele geçirdi. Gözetimi altında bulundurduğu Hâkim’in eğitim ve öğretimi ile ilgilenmedi.

Hâkim, 1000 yılında Bercevan’ı öldürerek yönetimde etkinliğini kurdu. Hamza el-Zûzâni ile Batıni Mezhebi’ni yaymakla görevlendirilenlerden (daî) Da-razî’nin etkisinde kalıp İsmailî inancına bağlandı. Sünni inançlara bağlı halkın arasında Şii İsmalî Mezhebi’nin yayılmasına çalıştı. Çıkardığı fermanlarla Sünni geleneğe karşı çıktı. Bu davranış ve eylemleri sonunda ayaklanmalar başladı. Bunun üzerine İsmailî Mezhebi ile ilgili ibadetleri kaldırdı. Zaman zaman da onları tutar göründü.

1017’de Tanrı’nın kendisinde belirdiğinin ilan edilmesini onayladı. Bunun sonucu Dürzilik denen yeni bir Şii mezhep ortaya çıktı. Ancak Darazî, halkın tepkisinden çekinerek Lübnan’a kaçtı ve mezhebini orada yaymaya çalıştı. Hâkim de kargaşalık çıkaran halkın üzerine asker gönderdi.

Hâkim, Mukattam’da esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Mısır’dan kaçtığını ileri sürenler olduğu gibi kız kardeşi Sittülmüluk tarafından öldürüldüğünü yazanlar da vardır. Hâkim bugün de Dürziler tarafından saygıyla anılan bir kişidir.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi