Hakem bin Keysan Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

33

Hakem b. Keysân (ö. 4/625) Bi’rimaûne’de şehid olan sahâbîlerden.

Ebû Cehil’İn babası Hişâm b. Mugire el-Mahzûmrnin kölesidir. 2. yılın Receb ayında (Ocak 624) Abdullah b. Cahş ida­resinde gönderilen bir müfreze Batn-ı Nahle’ye ulaşıp orada beklerken Amr b. Hadramî, Osman b. Abdullah. Nevfel b. Abdullah ve Hakem b. Keysân’ın bulunduğu bir Kureyş kervanının Tâiften dön­mekte olduğunu farketti. Sahâbîler, ha­ram ayların son gününde bulunmaları se­bebiyle kervana hücum edip etmemekte tereddüt gösterdiler. Ancak bir gün son­ra kervanın Mekke haremine gireceğini ve yeni bir yasağın başlayacağını düşü­nerek Abdullah b. Cahş’ın emriyle kerva­na saldırdılar. Vâkıd b. Abdullah kafilenin başkanı Amr b. Hadrami’yi öldürdü. Seriyyede bulunan diğer sahâbîler, kaçmak­ta olan Osman b. Abdullah b. Mugire ile Hakem b. Keysân’ı yakalayıp Medine’ye götürdüler. Hakem’in müslüman olma­sını isteyen Resûl-i Ekrem onu ısrarla İs­lâm’a davet ediyor, Hz. Ömer ise boynu­nun vurulmasını teklif ediyordu. Sonun­da Müslümanlığı kabul eden Hakem 4. yılın Safer ayında (Temmuz 625) Bi’rima­ûne’de şehid oldu. Resûlullah’a onun öldü­rülmesini teklif eden Hz. Ömer’in bu dav­ranışından dolayı pişman olduğu ve çok üzüldüğü rivayet edilir. Hakem b. Keysân, İslâm tarihindeki ilk seriyyede ele geçirilen ve müslüman olan ilk esirdir.

Önceki İçerikMarco (Marko) Polo Kimdir, Hayatı, Biyografi, Hakkında Bilgi
Sonraki İçerikAfet Ilgaz (Muhteremoğlu) Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi