Hafs el-Ferd Kimdir, Hayatı, Eserleri, Görüşleri, Hakkında Bilgi

Ebû Amr (Ebû Yahya) Hafs el-Ferd {Ö. 204/820’den sonra) Mu’tezile veya Neccâriyye’ye mensup ilk kelâmcılardan.