Hacı Bektaş Veli Sözleri -4 Hacı Bektaş Veli’nin Sözleri (Özlü ve Anlamlı)

 • İslâmın temeli güzel ahlâk; ahlâkın özü bilgi; bilginin özü akıldır.
 • Bizim erkânımız; ahlâkı Muhammed’i ve edebi Ali’dir.
 • Îmanın kemâli, âhlak güzelliğidir.
 • Dünyada ne varsa; helal, haram, temiz ve pis hepsi din (İslam) ile bilinir.
 • Her kişiyi, üç yüz altmış melek korur. Bunca melek arasında kendini yalnız sanıp edepsizlik (ahlâksızlık) edersin de sen, kendin gibi kişi yanında edepsizlik etmezsin. Hani senin meleklere inandığın.
 • İman bir hazine, iblis bir hırsız, akıl ise hazinedardır. Hazinedar giderse hırsız hazineyi çalar
 • Asıl kör, nankördür.
 • Mevki hırsı, koğu, gıybet, edebsizlik, hıyânet Hak’kı inkâr eder.
 • Kibrin aslı şeytan, tevazûnun aslı Rahmân’dır.
 • Özünde ve sözünde temiz olmayanların, îmanı tam değildir.
 • İçi murdar kimseyi ne kadar dıştan yıkarsan arınmaz.
 • Dikkat et, lokma seni yemesin, sen lokmayı ye!
 • Murada ermek, sabır iledir.
 • Doğruluk dost kapısıdır. (Onunla dostlar edinirsin)
 • Kanâatkâr olanlar, en büyük zenginliğe sahiptir.
 • Bizi sevenlerin gönüllerinde biz oturur, dillerinde de biz konuşuruz.
 • Bizim semâhımız, ilahi bir aşktır.
 • Adâlet her işte, Hak’kı bilmektir.
 • Hükümdar (idareci), ancak adâleti ile başarılı olur.
 • Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu.
 • Düşünce, davranış ve sevgiyi, Allah lezzeti olarak tadın

Hacı Bektaş Veli Sözleri -1—————————Hacı Bektaş Veli Hayatı, Felsefesi, Tarikatı, Eserleri
Hacı Bektaş Veli Sözleri -2—————————Hacı Bektaş Veli Şiirlerinden Seçmeler
Hacı Bektaş Veli Sözleri -3