Haccac Zalim Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

46

HACCAC b.YUSUF (661-714)

Emevi devlet adamı. Halife Abdülmelik ve Velid zamanlarında Irak valiliği yapmıştır.

Taif’te (bugün Suudi Arabistan’da) doğdu, Haziran 714’te Vâsıt’ta (bugün Irak’ta) öldü. Taif’li Beni Sakif kabilesindendi. Gençlik yıllarında Taif’teki bir okulda öğretmenlik yaptı. Halife Abdülmelik zamanında (685-705) buradaki görevini bırakarak Şam’a gitti. Kentte düzeni sağlamakla yükümlü polis birliğinde görev aldı. Irak’a gönderilmek istenen ordu birlikleri arasında çıkan düzensizlikleri bastırdı ve Halife Abdülmelik’in dikkatini çekti. Bu sıralarda Abdullah b.Zübeyr, Mekke’de kendisini halife olarak ilan etmişti. Abdülmelik, önemli hizmetleri görülen Haccac’ı, imparatorluğun birçok yerinde halife olarak kabul edilen Abdullah b.Zübeyr üzerine gönderdi.

Kûfe’den yola çıkan Haccac, Ocak 692’de Taif’e ulaştı. Kenti direnmeyle karşılaşmadan ele geçirdi. Abdullah b.Zübeyr’e eğer halifelik iddiasından vazgeçerse, affedileceğini bildirdi. Abdullah b.Zübeyr bu öneriyi reddedince Mekke üzerine yürüdü. Arafat ovasındaki çarpışmaları Haccac’ın ordusu kazandı. Halifeden şehri kuşatmak için izin ve yardım istedi. Halife Abdülmelik bu izni, Müslümanlar’ın kutsal kenti olan Mekke’ye bir zarar gelmemesi koşulu ile vermişti. Haccac, Medine’den de yardım alarak Mekke’yi kuşattı. Yakın tepelere mancınıklar yerleştiren Haccac, kuşatmanın uzaması üzerine kenti mancınıklarla dövdürdü. Açlık çeken Mekkeliler, kitleler halinde Emevi ordusuna geçmeye başladılar. Ekim 692’de kente giren askerler, Abdullah b.Zübeyr’i öldürdü. Onun ölümüyle İslam ülkelerinin birliği yeniden sağlandı.