Filozoflar

Güzel Sözler, Güzelliğe Dair Sözler (Filozof Sözleri)

 • Güzellik kısa süren bir saltanattır. (V.Hugo)
 • Güzellik biraz da gurur ister. (Y.S.Selim)
 • Güzellik güçtür;gülümseyiş de kılıcıdır onun. (Charles Reade)
 • Soysuz güzellik, kokusuz menekşe gibidir. (Seneca)
 • Işıklar söndüğü zaman, bütün kadınlar güzeldir. (Plutarkhos)
 • Güzellik değerli bir insana nasip olursa, onun faziletini belirtir, kusurunu gizler. (Bacon)
 • Kadının güzelliği ateşe benzer, yaklaşmayana zararı dokunmaz. (Cervantes)
 • Güzellik ile akıl seyrek olarak bir arada bulunurlar. (Petronius)
 • Kalp ancak kalple satın alınabilir. (O.Goldsmith)
 • Güzellik, çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür. (Balzac)
 • Güzellik, altından daha çok hırsız çağırır. (W.Shakespeare)
 • En güzel kişinin sevdiğidir. (Sappho)
 • Güzellik, her yerde hoş karşılanan bir misafirdir. (Goethe)
 • Güzelliğin on para etmez, bu bendeki aşk olmazsa. (A.Veysel)
 • Sevmek insanların birbirlerine bakmaları değildir. Birlikte aynı yöne doğru bakmalarıdır. (A.Gide)
 • Ruhun güzelliği, bedenin güzelliği kadar kolay görülmez. (Aristoteles)
 • Güzellik, şaraptan da kötüdür; güzelle birlikte onu seveni de yıkar. (Zimmermann)
 • Güzel olan sevgili değildir, sevgili olan güzeldir. (Tolstoy)

İlgili Makaleler