Gustave Mendel Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

34

MENDEL, Gustave (1873-1938)

Fransız, arkeolog. İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndeki yapıtların ayrıntılı kataloglarını hazırlamıştır.

29    Haziran 1873’te Reims’de doğdu, 1938’de öldü. 1893-1897 arasında Ecole Normale Superieure’ da öğrenim gördü ve 1897’de edebiyat doktoru oldu. 1898’de Atina Fransız Arkeoloji Enstitüsü’nde çalışmaya başladı. Boeotya’da Apollon Ptoios Tapmağı kazılarına katıldı. Bu arada Anadolu’da Bitinya (İznik) ve Konya yöresinde arkeolojik araştırmalar yaptı, çok sayıda yazıt derledi, Konya Müzesi katalogunu hazırladı.

1903’te Atina Fransız Arkeoloji Enstitüsü’nde stajını tamamladı. Bordeaux Üniversitesi’nde kısa bir süre arkeoloji dersleri verdi. 1904 başında Osmanlı hükümeti yeni bir yapıda toplanan heykellerin onarı-mı ve kataloglarının hazırlanması için Fransa’dan bir arkeolog isteyince, Fransa hükümeti Mendel’i gönderdi. 1904’te İstanbul’da Müze-i Humayun’da (bugün Arkeoloji Müzesi) çalışmaya başlayan Men-del, 1914’e değin bu görevini sürdürdü. Önce Osman Hamdi Bey’in, daha sonra kardeşi Halil Ethem Eldem’in müdürlükleri döneminde onarım çalışmalarının yanı sıra, bugün de heykelcilik konusunda en önemli başvuru kitaplarından biri olan üç ciltlik bir katalog hazırladı. Ayrıca Anadolu’da araştırma gezilerine çıkan Fransız arkeoloji ekiplerinin rehberliğini yaptı ve kazı çalışmalarını örgütledi.

1914’te I.Dünya Savaşı nedeniyle ülkesine döndü. 1919’da bir deniz kazasında tüm araştırma notlarını yitirdikten sonra arkeolojiden uzaklaştı, ölümüne değin başka işlerde çalıştı.

•    YAPITLAR (başlıca): Catalogue du Musee de Konya, 1902, (“Konya Müzesi Katalogu”); Cataloque des sculptures grecques, romaines et byzantines du Musee de Brousse, 1908, (“Bursa Müzesi’ndeki Yunan, Roma ve Bizans Heykelleri Katalogu”); Cataloque des figurines grecques de terre cuite. Musees Imperiaux Ottomans, 1908, (“Os-manlı imparatorluk Müzeleri’ndeki Pişmiş Topraktan Yunan Figürinleri”); Catalogue des sculptures grecques, romaines et byzantines. Musee Imperiaux Ottomans, 3 cilt, 1912-1914, (“Osmanlı imparatorluk Müzesi’ndeki Yunan, Roma ve Bizans Heykelleri Katalogu”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi