Gustav Husak Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

21

1960’ta hapisten çıktıktan sonra, 3 yıl inşaat kesiminde çalıştı. 1963’te saygınlığı geri verildi. Bu tarihten 1968’e değin Slovak Bilimler Akademisi’nin hukuk enstitüsünde bilimsel çalışmalar yaptı. Ocak 1968’de Dubçek’in ÇeKP birinci sekreterliğine seçilmesinden sonra yeniden eski görevlerine döndü. Aynı tarihte başbakan yardımcılığına getirildi.

Çekoslovakya’nın Ağustos 1969’da Varşova Paktı’na bağlı ülkelerin askeri birlikleri tarafından işgal edilmesini, müdahalenin ülkeyi iç savaştan ve karşı devrim tehlikesinden kurtardığını savunarak, destekledi. Eylül 1969’da SKP birinci sekreterliğine, Nisan 1969’da Dubçek’in tüm parti görevlerinden uzaklaştırılmasından sonra ise ÇeKP’nin birinci sekreterliğine yükseldi. Bu dönemde Dubçek’in yandaşları, partiden ve tüm görevlerinden uzaklaştırıldı.

1971’de ÇeKP genel sekreterliğine ve Çekoslovak Sosyalist Cumhuriyeti Ulusal Cephesi Merkez Komitesi başkanlığına getirildi. 1975’te Halk Meclisi tarafından Ludvic Svaboda’nın yerine Çekoslovak Sosyalist Cumhuriyeti devlet başkanlığına seçilen Husâk, 1980’de ve 1985’te cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçildi. SSCB’de Mihail Gorbaçov’un başlattığı reform hareketine karşı olumsuz tutum takındığı yönündeki eleştiriler karşısında Mart 1986’daki XVII. Kongre’de gelişmeleri yakından izlediklerini, kendi koşullarında en uygun yolu tutacaklarını açıkladı. Aralık 1987’de sağlık gerekçesiyle genel sekreterlikten ayrıldı. Aralık 1989’da cumhurbaşkanlığından istifa ederek yerini demokratik seçimlerle işbaşına gelen hükümete bıraktı. Şubat 1990’da KSČ’den de çıkarıldı.

• YAPITLAR (başlıca): On the Agricultural Problem in Slovakia, 1948, (“Slovakya’da Tarım Sorunu Üzerine”);
The Struggle for Tomorrow, 1948, (“Yarın İçin Mücadele”); Eviaence of the Slovak National Rising, 1964,
(“Slovak Ulusal Ayaklanması’nm Ortaya Çıkardığı Şey”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi