Günay Akarsu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

24

Günay Akarsu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1933-1982) Türk tiyatro eleştirmeni. Brecht’in tiyatro düşüncesinin Türkiye’de ta­nınması ve yerleşmesi için çaba gös­termiştir. İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimini, 1953’te An­kara Atatürk Lisesi’nde tamamladı. 1962’de İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi’ni bitirdi. Bir süre Elektrik Fakültesi’nde asistanlık yaptı, aynı zamanda Milliyet Yayıncılık şirketinin çıkardığı An­siklopedik Sözlük ve Ülkü Okul Ansiklopedisi’nin genel yayın müdürlüğünü yaptı. Öğrencilik yıllarında da Hayat Ansiklopedisi’nin yazı kurulunda çalışmıştı. İlk tiyatro eleştirilerini 1958 yılında Yelken dergisin­de yayımlayan Akarsu, daha sonra Ataç, Varlık, Forum, Yeni A, Yansıma gibi dergiler ile Son Havadis, Milliyet, Demokrat İzmir ve Cumhuriyet gazetelerinde tiyatro eleştirileri yazdı. 1962 yılında kurduğu İzlem yayınlarını ve bu yayınevinin yayım­ladığı Oyun (1963-1966) ve Tiyatro 70 dergilerini yönetti. Önce İzmir, sonra İstanbul’da kurduğu ve özellikle işçi ve öğrencilere yönelik Merhaba adlı tiyatro topluluklarını yönetti; yeni anlatım biçimleri arayışlarında bulundu. 30 Kasım 1982’de İstanbul’da öldü.

Günay Akarsu, özellikle kendi yönettiği dergi­lerdeki kitaplaşmamış yazılarında Brecht ve Epik-tiyatroyu Türkiye’de tanıtma, benimsetme ve uygula­maya yönelik sorunlara ağırlık verdi. Epik tiyatro anlayışının doğru kavranması için çaba gösterdi, polemiklere girdi, tartışmalar yürüttü. Amatör tiyatro çalışmalarını destekledi; bu tür çalışmalarla sürekli bir ilişki içinde olmaya özen gösterdi. Tiyatro eleştirmen­liğinin salt sahnede sergilenenlerle ilgilenen, dıştan bakan bir uğraş olmakla kalmayıp, tiyatro eylemiyle, oluşum çabalarından başlayarak, iç içe olabilmesi anlayışını uyguladı.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 3. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983