Gülbank Nedir Sibyan Gülbankı, Osmanlı Dönemi “Andımız”

0
36

Sibyan Gülbangi

Gülbang kelimesi lûgatta “tertiplenmiş duâ” manâsına gelmektedir. Eskiden sıbyan mekteblerinde talebeler tarafından hep bir ağızdan okunan gülbanga “sıbyan gülbangi” denilmiştir. Metni şöyledir:

Allah, Allah, innallah, celîlü’l-cebbâr, muînü’s-settâr, hâliku’l-leyli ve’n-nehâr, lâye-zâl, zü’l-celâl, birdir Allah; erin erliğine, Hakk’ın birliğine; din-i mübîn uğruna, şehid olan gâziler aşkına diyelim aşk ile bir Allah.

Allah Allah Allah dâim hay (üç defa)

Evveli Kur’ân, âhiri Kur’ân, Tebârekellezî nezzele’l-Kur’ân ; elî kan, kılıcı kan, sinesi üryan, ciğeri püryan; din-i mübîn uğruna, şehid olan gâziler aşkına diyelim aşk ile bir Allah.

Allah Allah, Allah dâim hay (üç defa)

Evveli gâza, âhiri gazâ, inâyet-i Huda, kasd-i a’dâ; din-i mübîn uğruna şehid olan gâziler aşkına diyelim aşk ile bir Allah.

Allah, Allah, Allah, dâim hay (üç defa)

Hacılar, gâziler, râviler; üçler yediler, kırklar, gülbang-i Muhammedi, nur-i Nebi, Kerem-i Ali, pirimiz üstadımız Hazret-i Osmân-ı Zinnureyn-i velî; gerçek erenler demine devrânına hu diyelim hûûuûûûû”.

(Hep bir ağızdan uzun bir hû çekilir).