Guillevic

Güneş yalnız
kendi içinde
görecek geceyi

çünkü fırlattığı karanlık
bir ışık pıhtısı olur
çevresinde

Türkçeleştiren: Erdal Alova