Mikro Sosyoloji

Grup Normları ve Tutum İlişkisi

 

Belli bir kültüre sahip bir sosyal grubun üyeleri arasındaki birlik ve bütünlüğün sebebi sosyal grup üyelerinin olaylara olgulara ve nesnelere ait ortak inanç ve tutumlara sahip olmalarından ileri gelmektedir.
Sosyal gruplar ve bunlardan oluşan toplumun birçok değerleri grup üyelerinin ve toplumun ortak malı olmuştur. Bunlar ferdin tutumlarının organizasyonu ve gelişmesinde rol oynarlar. Toplum üyelerinin tutumlarının merkeziliğinin ve ortak tutuma sahip olmalarının sebebi, inançların ve değerlerin tutumu, belli merkezler etrafında toplamalarından ileri gelmektedir.  Bu nedenle bir grubun veya gruplardan oluşan toplumun değer yargılarını, inanç ve tutumlarını bilmek, o grubu ve üyelerinin zihniyet ve davranışlarını tanımaya yardım eder. Zira grup normları yalnız doğru hareketlerin neler olduğunu değil, doğru tutumların da neler olduğunu tespit ve tayin ederler.

İlgili Makaleler