Gotthard Jaeschke Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Gotthard Jaeschke, Alman tarihçisi ve Doğu dilleri Bilgini (Obereilau 1894-2 Aralık 1983).

Berlin Üniversitesi Doğu Dilleri Enstitüsü Tüfkçe bölümünü bitirdi (1914). Gıeifswald Üniversitesi’nde, Türkiye’de meşrutiyet yönetimiyle ilgili teziyle huKuk doktoru oldu. Dışişleri Ba-kanlığın’da görev alarak Türkiye’de bulundu (1918’de İstanbul,1924-1926’da İzmir, 1927-1931’de Ankara). O tarihten emekliliğine kadar (1945) Berlin Doğu Dilleri Enstitüsü’nae Türk Dili kürsüsü profesörüydü.

Eserleri başlıca: Die Türkei seit dem Weltkrige (Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye) (1929), Türkei (Türkiye) (194li, Die Türkei in den Jahren 1935-1941 (1935-1941 yıllarında Türkiye) (19431, Der Turanismus und die kemalistische Türkei (Turancılık ve Kemalist Türkiye), Der İslam in der neuen Türkei (Yeni Türkiye’de İslâmlık) (19511, Beitröge zur Ceschichte des Kamptes der Türkei um ihre Unabhangig-keit (Türkiye’nin bağımsızlık için yaptığı müccde’e tarinine katkılar) (19571; Neues zur russisch-türkischen Freundschatt von 1919-1939 (1919-1939 türk-rus ilişkileri konusundıi yeni bilgiler) 119611, Ein amerikanisches Mandat tür die Türkei (Türkiye için bir amerikan mandası) (1963′. ‘.e r6 e riu communisme dans les relations russo-turques de 1919 â 1922 (1919-1922 arası rus-türk ilişkilerinde komünizmin rolü) (19631, Türkiye’de imam nikâhı (19641; Türk Kurtuluş Savaşı kronolojisi, Mondros’tan Mudanya’ya kadar (30 ekim 1918 – 11 ekim 1922) (19701, Kurtuluş Savaşı ile ilgili İngiliz belgeleri (1971).