Giordano Bruno

34

Giordano
Bruno
(1548-1600)

Copernicus’un güneş-merkezci astronomi görüşünü
içtenlikle benimsemiştir.

Evrenin ay altı ve ay üstü gibi ayrımlaştırmadan
her noktasında homojen bir yapıya sahip olduğunu öne sürer. Evren her noktasından
dışa doğru yayılan bir sürekliliktir (continuum).
Evren aynı zamanda sonsuzdur; sonsuz olan Tanrının sonsuzluğunu sınırsız
büyüklüğü içinde yansıtır. Böylece o da sonsuz olur. Tanrı doğalaştıran doğadır
(natura naturans), evren ise doğalaştırılmış doğadır
(natura naturata). fiu halde Tanrı evrenin
öncesiz sonrasız varlık nedeni ya da ilkesidir. Evren ise doğallaştırılanların
-meydana getirilenlerin toplamından başka bir şey değildir.

Bruno’ya göre evren ve Tanrı madalyonun iki
yüzü gibidirler.

Panteist görüşleri ve Copernicuscu gökbilim
kuramını savunması nedeniyle sapkınlıkla suçlanmış, yakılarak idam edilmiştir.

Modern
Felsefe I

Prof. Dr. Sara Çelik

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No:
2588

Haziran 2012, Eskişehir