Gilberto Freyre Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

22

Freyre, sosyolojiden antropolojiye, tarihten siyasete, psikolojiden edebiyata değin pek çok bilim dalıyla yakından ilgilenmiş bir bilim adamı olarak, Brezilya’nın geçmişi ve bugününe ilişkin görüşleriyle, bu alanlardaki araştırmaları etkilemiştir. Birbirini tamamlayıcı nitelikteki iki çalışması Casa-Grande e Senzala (“Efendiler ve Köleler”) ve Sobrados e Mucambos (“Malikâneler ve Kulübeler”) Brezilya’nın toplumsal oluşumunda Portekizli, zenci, Yahudi ve Kızılderililerim rolünü anlatır. Freyre’ye göre, efendiler ve köleler, beyazlar ve siyahlar, Avrupalılar ve Afrikalılar arasındaki kültürel ve toplumsal karşıtlıkların hiçbir zaman ırkçılık düzeyine varmaması, Brezilya’nın melez yapısının ilginç özelliklerindendir. Brezilya feodalizmi, aristokrasi, demokrasi ve anarşinin çeşitli özelliklerini bir arada barındırır. Bu zıtlar birliği, ülkede demokratik bir yapının gelişmesine yardımcı olmuştur. Aynı şekilde, karşıt kültürler arasında, kesin sınırlar olmaması, yani melezleşmeye açık bir yapının varlığı, bu kültürlerin kaynaşmasını ve ataerkil toplum yapısının çözülmesini getirmiştir.

Freyre, 1959’da yayımlanan New World in the Tropics (“Tropikler’deki Yeni Dünya”) adlı kitabında, Portekizlilerim Faslılar’dan, Yahudiler’den ve Katolikler’den aldığı özelliklerin Brezilya’nın sömürgeleşme sürecine etkisini ele alır. Çeşitli dillere çevrilen yapıtları, Brezilya’nın aile yapısı, büyük çiftliklerdeki ilişkiler, siyasal kurumlar, eğitim gibi konularda ayrıntılı bilgileri içerir.

• YAPITLAR (başlıca): Casa-Grande e Senzala, 1933, (“Efendiler ve Köleler”); Sobrados e Mucambos, 1936, (“Malikâneler ve Kulübeler”); New World in the Tropics, 1959, (“Tropikler’deki Yeni Dünya”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi