Gestalt

Wundt ile aynı dönemde önemli çalışmalar yapan başka bir Alman psikolog da Hermann Ebbinghaus’tur. Ebbinghaus’a göre bilinç kadar incelenmesi gereken bir diğer konu da öğrenme ve hafıza gibi zihinsel süreçlerdir. Ebbinghaus’un çalışma¬ları, bugün bile hafıza hakkında bildiklerimizin temelini oluşturmaktadır (Schacter, Gilbert, & Wegner, 2008).
1912’de Max Wertheimer, Kurt Koffka, Wolfgang Köhler gibi diğer Alman psiko¬loglar Wundt’un insan deneyimlerini ve bilincini parçalara bölerek inceleme fikrine karşı çıkmışlardır. Almancada bütün anlamına gelen Gestalt kelimesi bu psikolog-ların oluşturduğu akımın ismi olmuştur. Gestalt akımına göre, bir deneyimin bütünü, onun parçalarının toplamıyla aynı değildir. Bilinci anlamanın yolu, parçaları değil tüm deneyimi bir bütün olarak çalışmaktan geçmektedir. (Bernstein ve ark., 2006).