Germaine Greer Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

GREER, Germaine (1939)

Avustralyalı yazar. Kadınların ezilmesi ve aile kavramıyla ilgili çalışmalarıyla tanınır.

Melbourne’da doğdu. Yükseköğrenimini Melbourne Üniversitesi’nde tamamladı. İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nde lisansüstü çalışması yaptı. 1968’de doktorasını aldıktan sonra çeşitli İngiliz üniversitelerinde öğretim üyeliği yaptı. Halen serbest yazar olarak İtalya’da yaşamaktadır.

Greer’in düşüncelerini 1960’larm sonunda hız kazanan feminist hareket içinde değerlendirmek gerekir. Simone de Beauvoir’m 1949’da yayımlanan Deu-xieme sexe (Genç Kızlık Çağı, Evlilik Çağı, Bağımsızlığa Doğru) adlı kitabı ayrı tutulursa,Betty Friedan’m 1963’te çıkan The Feminine Mystique (Kadınlığın Gizemi) ve Eva Figes’in 1970’te çıkan Patriarchal Attitudes’yh. (“Ataerkil Tavırlar”) birlikte Greer’in 1970’te yayımlanan yapıtı The Female Eunuch (“Dişi Hadım”) kadın düşüncesini sınıfsal bir düzlemde yorumlayan iik kitaplardan olmuştur. Radikal feminizmin ortaya çıkışında bir başka önemli etken de 1950’lerde gelişen Yeni Sol hareketidir. Greer’in birçok çözümlemesi Yeni Sol’un önde gelen adlarından Herbert Marcuse’nin izlerini taşır.

Greer, toplumsal ve ideolojik koşullandırmalarla edilgen ve bağımlı bir varlık olarak sunulan kadın imgesinin nedenlerini araştırırken, sorunun aile içindeki baskılardan kaynaklandığım öne sürer. Ona göre, modern çekirdek aile çok küçük, kendi kendine yeten ve benlikçi (self-centered) olduğu için tümüyle ortadan kaldırılmalıdır. Ailenin ataerkil yapısı, kadının baskı altına alınması sonucunu getirmiştir. Bu aile yapısında özel mülkiyet miras yoluyla yasal çocuklara geçtiği için hep erkeğin çıkarları korunmuştur. Greer, 1984’te çıkan Sex and Destiny: The Politics of Human Fertility (“Cinsellik ve Yazgı: İnsan Doğurganlığı Politikası”) adlı son kitabında Batı’nın “refah toplumu”ndaki aile-çocuk ilişkilerini, Ortadoğu, Hindistan ve Afrika’daki ailelerle karşılaştırmıştır. Modem çekirdek ailedeki ahlak sorunlarını irdelemiş, Batı’daki aile planlaması sorunlarına çözüm aramıştır.

•    YAPITLAR (başlıca): The Female Eunuch, 1970, (“Dişi Hadım”); Sex and Destiny: The Politics of Human Fertility, 1984, (“Cinsellik ve Yazgı: İnsan Doğurganlığı Politikası”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi