Georges Seurat Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

24

SEURAT, Georges (1859-1891) Fransız, ressam. Yeni İzlenimcilik’in (Neo-Empresyonizm) kuramcısı ve en önde gelen temsilcilerındendir.

2 Aralık 1859’da Paris’te doğdu, 29 Mart 1891’de aynı kentte öldü; 1875’te belediyeye ait bir okulda desen öğrenmeye başladı. 1878’de girdiği Ecole des Beaux-Arts’da Ingres’in izleyicilerinden Henri Lehmann’ın yönetiminde iki yıl süreyle resim öğrendi. 1881’den sonra sürekli olarak desen çalışmaya başladı. 1883’te ilk kez desenlerini sergiledi. Ertesi yıl Signac, Redon, Henri Edmond Cross (1856-1950) ve Charles Angrand (1854-1926) gibi Societe des Artists Independants (Bağımsız Sanatçılar Derneği) üyeleri ile tanıştı ve sergilerine katıldı. Özellikle Angrand ve Signac’la yakın dostluk kurarak onların yeni izlenimci görüşlerini paylaştı. Bu sıralarda Grand Jatte Adası ve çevresini konu aldığı bir dizi taslak yaptı. Bu taslaklardan kaynaklanarak gerçekleştirdiği Grande jatte Adası’nda Bir Pazar Günü, Öğleden Sonra adlı resmi 1886’daki son İzlenimciler (Empresyonistler) sergisinde gösterildiği zaman büyük bir tepki ile karşılan-dr. Felix Feneon dışındaki eleştirmenlerin ve simgeci (sembolist) yazarların tümü Seurat’ya karşı çıktılar.

Seurat 1887’de resimlerini bir grup sanatçıyla birlikte Belçika’da sergilemeye başladı ve bu ülkenin sanatçıları üstünde etkili oldu. 1886-1890 arasında Fransa’nın Manş Denizi kıyısındaki liman kentlerini gezdi ve bir dizi deniz manzarası yaptı. Menenjit olduğu sanılan bir hastalıktan öldü.