Georges Scelle Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

35

SCELLE, Georges (1878-1961) Fransız, hukukçu. Ulusal hukuk sisteminin uluslararası hukuka bağımlı olması gerektiğini savunmuştur.

Avranches’de doğdu, Paris’te öldü. Sofya, Lille, Dijon, Cenevre ve Paris üniversitelerinde hukuk profesörlüğü yaptı. Milletler Cemiyeti’nde Fransa’yı temsil etti. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Devletler Hukuku Komisyonu başkanlığı ve La Haye (Den Haag) Devletler Hukuku Akademisi genel sekreterliği görevlerinde bulundu.

Scelle’e göre hukukun tek kaynağı toplumsal olaylardır. Her insan topluluğunda kurallar kendiliğinden ortaya çıkar. Bu nedenle her topluluk, aynı zamanda bir hukuk düzenidir ve uluslararası hukuk, devletler arası hukuk olarak değil, düzenler hiyerarşisine bağlı topluluklar hukuku olarak kabul edilmelidir. Uluslararası ilişkilerde, devletlerin birlikte ve yan yana yaşamalarından öte, halkların kaynaşmaları söz konusudur. Bu da, uluslararası ilişkilerin, kişiler ve gruplar arası ilişkiler olarak tanımlanmasını zorunlu kılar.

Hukukta Gerçekçi Okul’a bağlı bir hukukçu olarak kabul edilen Scelle, hukukun özneleri olarak yalnızca gerçek kişileri kabul eder ve “devletin kişiliği” tezinin bilimsel olmadığını savunarak, devletin uluslararası hukukun öznesi olarak ele alınmasına karşı çıkar. Duguit’nin, devleti hukuksal bir güç olarak değil fiili bir iktidar olarak kabul eden ve gücünün sınırlanması gerektiğini ileri süren görüşlerinden yola çıkarak, her bireyin, hangi hukuksal düzene bağlı olursa olsun, aynı zamanda ve doğrudan doğruya uluslararası hukuk düzenine de bağlı olduğunu savunur.