George Edward Moore Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

25

MOORE, George Edward (1873-1958)

İngiliz, filozof. Temel ahlak kategorisi olan “iyi”nin çözümlenemeyeceğini ortaya atmıştır.

4 Kasım 1873’te Londra yakınlarındaki Upper Nonvood’da doğdu, 24 Ekim 1958’de Cambridge’de öldü. Dulwich College’da öğrenim gördükten sonra 1892’de Cambridge Üniversitesi’nde Trinity College’ a girdi. Yunan ve Latin dilleri okudu. Orada tanıştığı Bertrand Russell’ın etkisiyle, felsefe bölümüne geçti, 1898’de bu kuruma öğretim üyesi olarak atandı. 1903’e değin Bradley, Mc Taggart ve Green’in etkileri altında Hegelci bir İdealizm’i benimsedi. 1903’te köklü bir düşünsel değişim geçirerek İdealizm’e karşı çıktı. Benimsediği gerçekçi yaklaşımla arkadaşı Rus-sell’ı etkiledi, onun da İdealizm’den kopmasına ön ayak oldu. 1911 ’den 1925’e değin Cambridge’de ders verdi. 1925’te felsefe profesörü oldu. 1939’da emekli olduktan sonra da çalışmalarını sürdürdü. Mind adlı felsefe dergisini, 1921’den 1947’ye değin yönetti, II. Dünya Savaşı sırasında iki yıl ABD’de ders verdi.

Russell ile birlikte çağdaş analitik felsefenin kurucularından olan Moore’un yaklaşımının belirgin özelliklerinden biri, felsefeye konu olarak gerçeği dile getiren önermeleri almasıdır. Russell ve onu izleyenlerden ayrıldığı konu ise temel ölçüt olarak sağduyuyu ve onun getirdiği günlük dili seçmesidir. Bu görüş ayrılığı, analitik felsefenin başlıca iki gelişme yönünü oluşturmuştur. Bir yanda günlük dili doğru kullanmak, öte yanda da yapma bir mantık dili ile kesinlik elde etmek istemiştir.

Moore’un, gerçeği anlıksal varlığa indirgeyen, İdealizm’e karşı çıkışı, somut özdeksel nesnelerin varlığını onaylamanın yanı sıra, tümel kavramlar olan nitelik, ilişki ve türlere de bir anlamda gerçeklik yükleme biçimindedir. Moore öncelikle evrende bulunan ve bulunmayan ayrımını yapar, imgelem ürünü olan ve tüm varlığı anlıkta bulunan, ya da algılanmaktan başka bir özellik taşımayan nesneler evrende bulunanlardan ayırt edilmelidir. Evrende bulunanlar da var olanlar ve yalnızca kavram olarak bulunanlar, diye ikiye ayrılır. Tikel nesneler var olanları, tümeller ve olgular da kavram olarak bulunanları oluşturur.